Bouquet Accessories for JOYWHEN

(GRAPHIC DESIGN) Lu ihwa
(PHOTOGRAPHY) Lu ihwa, Liu Yuxian
(PRINTING) Liu Yuxian
(CLIENT) JOYWHEN
(YEAR) 2021